top of page

SKT:2025

KISA ÜRÜN BİLGİSİ ÖZETİ: Bravecto® Çiğneme Tableti.

 

KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM: Aktif madde: Fluralaner 112,5 mg, 250 mg, 500 mg, 1000 mg, 1400 mg. Yardımcı maddeler: Domuz karaciğeri aroması, Sakaroz, Mısır nişastası, Sodyum lauril sülfat, Disodyum embonat monohidrat, Magnezyum stearat, Aspartam, gliserol, Soya fasulyesi yağı, Makrogol 3350.

 

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ: 1, 2 veya 4 çiğneme tableti içeren lamine alüminyum folyo kapakla kapatılmış 1 alüminyum folyo blister içeren karton kutu. Tüm ambalaj boyutları pazarlanmayabilir. ENDİKASYONLAR: Köpeklerdeki pire ve kene enfestasyonlarının 12 hafta süresince kontrolü için. Bu veteriner tıbbi ürünü anında ve kalıcı kene (yetişkin ve yavru Ixodes ricinus, Dermacentor reticıılatus, Dermacentor variabilis) ve pire (Ctenocephalides felis) öldürücü etki sergileyen uzun etki süresine sahip bir sistemik insektisit ve akarisittir ve etkisi 12 hafta süresince devam eder. Rhipicephalus sanguineus için 8 haftalıktan büyük ve canlı ağırlığı 2 kg’ın üzerinde olan köpeklerde kullanılmalıdır. 8 hafta acil ve kalıcı kene öldürme etkisine sahiptir.Pirelerin ve kenelerin etkin maddeye maruz kalabilmesi için konakçıya tutunmaları ve beslenmeye başlamaları gerekmektedir. Etki başlangıcı pirelerde (C. felis) tutunmayı takip eden 8 saat içinde, kenelerde ise (I. ricinus) tutunmayı takip eden 12 saat içinde ortaya çıkar. Bu ürün pire alerjisi dermatitine yönelik bir tedavi stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilir. DOZ VE

 

UYGULAMA YOLU: Oral yolla kullanılır. Bravecto® çiğneme tabletleri aşağıdaki tabloya uygun şekilde uygulanmalıdır (bir ağırlık bandı içinde 25-56 mg fluralaner/kg canlı ağırlığı düzeyinde bir doza karşılık gelecek şekilde): Ağırlığı; 2-4.5 kg köpeklerde Bravecto® 112,5 mg 1 tablet, >4.5-10kg olan köpeklerde Bravecto® 250 mg 1 tablet, >10-20 kg olan köpeklerde Bravecto® 500 mg 1 tablet, >20 -40 olan köpeklerde Bravecto® 1000 mg 1 tablet, >40 – 56kg olan köpeklerde Bravecto® 1400 mg 1 tablet kullanılır. Çiğneme tabletleri kırılmamalı ve bölünmemelidir. Canlı ağırlığı 56 kg’nin üzerinde olan köpeklerde iki tabletten oluşan ve vücut ağırlığına en yakın doza karşılık gelen kombinasyonu kullanınız. Uygulama Metodu: Bravecto® çiğneme tabletlerini beslenme sırasında veya beslenme zamanı civarında uygulayın. Bravecto® bir çiğneme tabletidir ve çoğu köpek tarafından kabul edilme düzeyi iyidir. Köpek gönüllü şekilde almıyorsa tablet yiyeceklerin içinde de verilebilir veya doğrudan ağız içine konulabilir. Tabletin yutulduğunun doğrulanması için köpek uygulama sırasında gözlemlenmelidir. Tedavi planı: Bir pire istilasının ideal kontrolü için veteriner tıbbi ürün 12 haftalık aralıklarla uygulanmalıdır. İdeal bir kene kontrolü için, kene türlerini ve mevsimsel aktivitelerini hedefleyen bir tedavi planlaması yapılmalıdır.

 

İSTENMEYEN ETKİLER: Klinik çalışmalarda ürünün uygulama yoluyla bağlantılı olarak, sahadan bildirilen yan etkiler ve görülme sıklıkları; kusma %7, iştah kaybı %6.7, letarji %5.5, ishal %5, aşırı susama %2, mide ve bağırsaklarda aşırı gaz oluşumu %1 olarak belirlenmiştir. GEÇİMSİZLİKLER: Bilinen geçimsizlik yoktur. KONTRENDİKASYONLAR: Etkin maddeye veya yardımcı maddelerin herhangi birine aşırı duyarlılık durumlarında kullanmayınız.

 

GENEL UYARILAR: Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz. Çocukların ürüne doğrudan erişimini önlemek için, ürünü kullanılacağı ana kadar orijinal ambalajı içinde ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.

 

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR: Ürünle çalışırken herhangi bir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara kullanmayınız. Ürünü kullandıktan sonra derhal ellerinizi ve ürünün temas ettiği cildi su ve sabun ile iyice yıkayınız. Özel Klinik Bilgiler ve Hedef Türler için Uyarılar: Parazitlerin fluralaner’e maruz kalması için konakçıdan beslenmeye başlaması gerekmektedir; bu sebeple parazit kaynaklı hastalıkların bulaşma riskini önlemek mümkün değildir. Elde ilgili veri bulunmadığından, ürün 8 haftalıktan küçük yavru köpeklerde ve/veya 2 kg’den hafif köpeklerde kullanılmamalıdır. Sekiz haftadan daha kısa sürelerde tekrar edilmesinin güvenliği test edilmediğinden, ürün 8 haftadan daha kısa aralıklarla uygulanmamalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanım: Ürün çiftleşme döneminde, gebe ve emziren köpeklerde kullanılabilir. Doz aşımında belirtiler ve tedbirler: Antidotu bulunmamaktadır; aktif kömür ve laksatif uygulaması yapılabilir. Önerilenden (8 haftalık zaman aralığı) daha kısa zaman aralıklarında üç defa (vücut ağırlığının 1 kg’ı başına 56 mg, 168 mg, 280 mg fluralaner), önerilen azami dozun 5 katına kadar aşırı doz ile tedavi edilen, 2.0-3.7 kg ağırlığında ve 8-9 haftalık yavru köpekler üzerinde yapılan topikal uygulamanın ardından herhangi bir yan etki gözlenmedi. Beagle cinsi köpeklere azami önerilen dozun (vücut ağırlığının 1 kg’ı başına 168 mg fluralaner) 3 katına kadar aşırı dozda fluralaner oral yolla uygulandığında üreme performansına ilişkin bir bulgu ve yavru yaşayabilirliğiyle ilgili endişe verici bir bulgu tespit edilmedi. Veteriner tıbbi ürünler, birden fazla ilaca gelişen direnç protein I (MDR1 -/-) olan Collies’te azami önerilen dozun (vücut ağırlığının 1 kg’ı başına 168 mg fluralaner) 3 katı oranında bir defa yapılan oral uygulamanın ardından iyi tolore edildi. Tedaviyle alakalı klinik bir belirti gözlenmedi.

 

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR Ilaç Kalıntı Arınma Süresi (i.k.a.s.): Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.

 

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ: 30oC’den yüksek sıcaklıkta saklamayınız. Raf ömrü 2 yıldır.

 

KULLANIM SONU İMHA VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR: Fluralaner, suda yaşayan organizmalar için çok toksik olduğundan, ürün su kaynaklarından uzak tutulmalı, atık su sistemiyle veya evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kullanılmış ürünler ve/veya ürün atıkları ulusal mevzuatlar gereğince uzaklaştırılmalıdır. SA

Bravecto 20 -40 kg Köpekler için Dış Parazit Tablet

Stok kodu: btmavi
1.200,00₺ Normal Fiyat
1.100,00₺İndirimli Fiyat
    bottom of page