top of page

SKT:12.2024

BİLEŞİMİ _ ....... . . Frontline® Spotun Dog berrak, akışkan kıvamda bir çözelti olup, 1.34 ml.lik her bir pipet 134 mg, 2.68 ml.l pipet 268 mg ve 4.02 ml.lik her bir pipet 402 mg fipronil ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLEFipronil fenilpirazol gurubundan bir insektisit akarisit olup, kontak halinde klorid kanalları içindeki GABA reseptörlerini bağlayarak CL- iyonlanmn geçişin! önlemek suretiyle koordinasyon bozukluklan ve felç sonucu hedef parazitierin ölümüne yol açar. Omurgalı ve omurçasız hayvanlarda GABA reseptörlerinin konumu farklı olduğu için, fipronil bu reseptörleri yeterince ve etkin bir şekilde bağlayamaz. Bu sebeple konak hayvanlar için güvenlik sinin çok geniştir. Froıitline Dog lokal olarak uygulandıktan sonra, ilaç 24 saat içinde uygulama noktasindan çevreye dogm bütün vücut yüzeyini kapsayacak şekilde yayılır. Derinin epidemıis ve yağ bezlerine iyi nlÜüz eder. Deriden çok az emilir. Bu sebeple herhangi bir 'sistemik etki sözkonusu değildir. Uygulamadan sonra fipronil yağ bezlerinde yoğunlaşarak rezervuar oluşturur. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonlan sırasında yavaş yavaş deri ve kıllar üzerine salımr. Toksikolojik bilgiler: Toksisitesi düşük, toleransı geniştir. Köpeklerde ve köpek yavrularında maksimum tavsiye dozunun 5 katı dozlann biri birini takip eden 6 ay süresince her ay uygulanmasmda tedavi ile ilişkili olabilecek hiçbir zararlı etki tespit edilmemiştir. Erkek radarda akut oral LD5o 92 mg/Kg, Dermal toksik doz > 2000 mg/Kg, Dişi tavşan demıal LD5o 354 mg/Kg dır. Toksisite sinifi (WHO) H dir. ENDÎKASYONLAR Köpeklerde pire (Ctenocephalides spp.) ve kene (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., üîodes spp.) enfestasyonlarının tedavisi ve kontrolü. .. " . Köpeklerde pirelerden ileri gelen allerjik dermatitis (FAD) tedavisi ve kontrolü Köpeklerde ısırıcı bit (Trichodectes canis) enfestosyonlannm tedavisi ve kontrolü. Köpeklerde sarkoptik uyuz enfeksiyonları kontrolünde yardımcı olarak etkindir. Akarların tam olarak eliminasyonu için birden fazla sayıda aylık uygulama tavsiye edilmiştir. UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ .... .... . Deri'üzerine to'pikal (Damlatma şeklinde) uygulama yapılır. Veteriner hekim tanrfmdan başka bır_ şekilde tavsiye edUmediği takdirde, vücut agırlıklMi 10-20, 20-40, 40-60 kg arası olan köpekler için l 34, 2 68 ve 4.02 mi lik bir pipet (yaklaşık'7.5-15 mg/Kg aktif madde) dozunda kullanılır. Pipetin uç kisminda çizgi ile ışaretlennuş yerden pipet ucunu kırınız. Omuz başı arasındaki kıl örtüsünü deriyi meydana çıkaracak şekilde ayınmz. Pipeti deri üzenne yerleştiriniz ve pipeti hafifçe sıkarak pipet içeriğim deri üzerinde bir iki leke halinde boşalünız. Uygulama bölgesindeki kılların yapışkan bir görünüş almaması içm, kıllann solüsyonla fazla ıslanmamasma dikkat ediniz. Böyle bir dumm olsa dahi uygulamadan sonraki 24 saat içinde yapışkanlık kaybolacaktır. HEDEF TÜRLER ÎÇÎN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER

Frontline Combo 20-40kg Köpek 3Pipet.

825,00₺ Normal Fiyat
750,00₺İndirimli Fiyat
    bottom of page