top of page

FRONTLINE spot on Dog 2-10 kg Köpekler için

Damlatma Çözeltisi Tek Pipet.

Ektoparaziter

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Fipronil fenilpirazol gurubundan bir insektisit akarisit olup, kontak halinde klorid kanalları içindeki GABA reseptörlerini bağlayarak CL- lyonlarının geçişini önlemek suretiyle koordinasyon bozukluklan ve felç sonucu hedef parazitlerin ölümüne yol açar Omurgalı ve omurgasız hayvanlarda GABA reseptörlerinin konumu farklı olduğu için, fipronil bu reseptörleri yeterince ve etkin bir şekilde bağlayamaz. Bu sebeple konak hayvanlar için güvenlik sınırı çok geniştir.

Frontline Dog lokal olarak uygulandıktan sonra, ilaç 24 saat içinde uygulama noktasından çevreye doğru bütün vücut yüzeyini kapsayacak şekilde yayılır. Derinin epidermis ve yağ bezlerine iyi nüfuz eder. Deriden çok az emilir. Bu sebeple herhangi bir sistemik etki sözkonusu değildir. Uygulamadan sonra fipronil yağ bezlerinde yoğunlaşarak rezervuar oluşturur. Uygulamayı takip eden haftalar boyunca yağ bezlerinin normal sekresyonları sırasında yavaş yavaş deri ve killar üzerine salınır

Toksikolojik bilgiler. Toksisitesi düşük, toleransı geniştir. Köpeklerde ve köpek yavrularında maksimum tavsiye dozunun 5 kati dozların biri birini takip eden 6 ay süresince her ay uygulanmasında tedavi ile ilişkili olabilecek hiçbir zararlı etki tespit edilmemiştir Erkek ratlarda akut oral LD50 92 mg/Kg, Dermal toksik doz > 2000 mg/Kg, Dişi tavşan dermal LD50 354 mg/Kg dir. Toksisite sınıfı (WHO) Il dir.

ENDİKASYONLAR

Köpeklerde pire (Ctenocephalides spp.) ve kene (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp, Ixodes spp.) enfestasyonlarının tedavisi ve kontrolü.

Köpeklerde pirelerden ileri gelen allerjik dermatitis (FAD) tedavisi ve kontrolü. Köpeklerde isinci bit (Trichodectes canis) enfestasyonlarının tedavisi ve kontrolu Köpeklerde sarkoptik uyuz enfeksiyonları kontrolünde yardımcı olarak etkindir. Akarların tam olarak eliminasyonu için birden fazla sayıda aylık uygulama tavsiye edilmiştir.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZAJ

Deri üzerine topikal (Damlatma şeklinde) uygulama yapılır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde, vücut ağırlıkları 10-20, 20-40, 40-60 kg arası olan köpekler için 1.34, 2.68 ve 4.02 mi lik bir pipet (yaklaşık 7.5-15 mg/Kg aktif madde) dozunda kullanılır. Pipetin uç kısmında çizgi ile işaretlenmiş yerden pipet ucunu kırınız. Omuz başı arasındaki kıl örtüsünü deriyi meydana çıkaracak şekilde ayırınız. Pipeti deri üzerine yerleştiriniz ve pipeti hafifçe sıkarak pipet içeriğini deri üzerinde bir iki leke halinde boşaltınız Uygulama bölgesindeki kılların yapışkan bir görünüş almaması için, kılların solüsyonla fazla islanmamasına dikkat ediniz Böyle bir durum olsa dahi uygulamadan sonraki 24 saat içinde yapışkanlık kaybolacaktır.

HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE UYARILAR

Frontline Köpek için Damlatma Çözeltisi pirelere karşı yaklaşık olarak 2 ay süre ile; ve enfestasyon yoğunluğuna bağlı olarak, kene enfestasyonlanna karşı bir ay süre ile etkilidir. Hayvanın vücuduna yeni gelmiş olan pireler 24 saat içinde ölür.

Frontline Köpek için Damlatma Çözeltisi kenelerin hayvana tutunmasini engellemez, fakat kene tutunduktan sonraki 24- 48 saat içinde, daha henüz doymadan ölür ve böylece hastalık nakletme riski en az düzeye iner. Ölen keneler genelde düşer, kalanlar hafif çekmekle kolayca yerlerinden alınabilirler. Eğer pire allerjik dermatitis tedavisi için kullanılıyor ise, allerjik dermatitli hastaya ve aynı evde bulunan diğer köpeklere birer ay aralıklarla uygulama yapılması tavsiye edilmiştir.

Uygulamadan sonra en az 24 saat geçmedikçe köpeğin havuzda veya diğer su birikintileri içinde yüzmesine izin vermeyiniz.

Frontline Spot On Dog 2-10kg Köpek 1 Pipet

300,00₺Fiyat
    bottom of page