top of page

Elanco Neptra Köpekler için Kulak Damlası 1 Pipet.

Neptra™ köpeklerde akut otitis eksterna tedavisinde tek doz tedavi uygulamasıdır.

Endikasyon

Köpeklerde akut otitis eksterna veya bakteri ve mantarların karma enfeksiyonlarının neden olduğu tekrarlayan otitisin akut yangılarının tedavisi.

Spektrum

Florfenikole duyarlı bakteri suşları (Staphylococcus pseudintermedius) ve terbinafine duyarlı mantar (Malassezia pachydermatis) enfeksiyonları.

Uygulama Şekli

Enfekte kulak başına 1 tek dozluk tüptür (yani 1 ml çözelti).

Etken Madde

Florfenikol, terbinafin hidroklorür, mometazon furoat

Neptra

Kulak id Damlatma Çözelti

Köpekler için antibakteriyel, antifungal ve anti-inflamatuar

Sadece Hayvan Sağlında Kullanir

BİLEŞİMİ

Her 1 ml (tup) berrak, renksiz ile san hafif viskoz çözelti, 16,7 mg florfenikol, 16,7 mg terbinafin hidroklorür (14.5 mg terbinafin'e eşdeğeri ve 2,2 mg mometazan farmat içere

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

Farmakodinamik özellikler

Veteriner bbbi orina

etkin maddenin (kortikosteroid, antifungal antibiyotik) sabit

kombinasyonudur

Mometazon fursat, yüksek potensil bir kortikosteroiddir. Diğer kortikosteroidler gibi anti-inflamatuvar ve anti-pruritik özelliklere sahiptir. Terbinafin hidroklorür, belirgin bir fungisidal aktiviteye sahip bir alliamindir. Molassezia pachydermat's (1 µg/ml Mix90) dahil olmak üzere maya ve mantar sannın önemli bir bileşeni olan ergosterolün erken sentezini seçici olarak inhibe edes Terbinafin hidrokkorún, azol antifungalere karşı farklı tarzına sahiptir, bu nedenle azol antifungalleri ile çapraz direng olmamaktadır. Biyoflim oluşturan Malassezia pachydermatis suplar terbinafine in vitro duyarilta azalma bildirtimiştir.

Florfenikal, bakterilerin 505 ribosomal inhibe edip birimine bağlanarak buntara etki ederek protein sentezini ethi gösteren bakteriyostatik bir antibiyotiktir. Aktivite spektrumu, Staphylococcus pseudintermedius 12 ag/ml Mikal dahil olmak üzere Gram-positif ve Gram-negatif bakterileri içerir.

Florfenikol' on Pseudomonas spp. ye karşı in vitro aktivitesi düşüktür (MIK 128 µg/ml). Staphylococcide saptanan florfenikol direnç genieri arasında ve fexA bulunur Ch, laç bağlanma bölgesindeki RNA'yı modifiye eder kloramfenikol, florfenikol ve klindamssine düşük afiniteye neden olur) ve ofr geni platmislerde veya diğer bulaşıcı elementlerde bulunabilir. Fex, zara bağlı bir akış sistemini (hem flartenkal hem de kloramfenikol akışını etkileyen) kodlar ve kromozomianda ve aynca plazmaterde bulunur

Farmakokinetik özellikler

Üç etkin maddenin sistemik emilimi, sağlıkir beagle köpeklerin bir kulak kanalına tek bir uygulamadan sonra belirlenmiştir. Ortalama pik plazma konsantrasyonlan (Cmaks), tedaviden sonra sırasıyla 24 saat, 0.5 saat ve 20 saat'te tmakala ulaşarak 1,73 μg/ml florfenikol, 0,35 µg/ml mometazon furoat 7,83 µg/ml terbinafin hidroklorür le düşüktür.

Topikal ilaçlane transkutantz emilem derecesi, epidermal bariyerin bütünlüğu de dahi nimak üzere birçok faktör tarafından belirlenit inflamasyon, veteriner ibbi ürünlerinin kulak kanalımın diş apkiğna bitişik cit boyunca transkötande absorpsiyonunu arttırabilir

KULLANIM SAHASI/ENDİKASYONLAR

Köpeklerde akut otitis eksterna veya flortendiole duyarlı bakteri suplaren (Staphylococcus pseudintermedius) ve terbinafine duyarlı mantarlann (Malassez pochyderments) karma enfeksiyonlarımın neden olduğu tekrarlayan otitisin akut yengilanının tedavisinde endikedin

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kulak iç kullanım. Tek tedavi

Neptra Köpek Damla 1 Pipet

500,00₺Fiyat
    bottom of page