top of page

SKT:02.2025

 

Selamectin FORMULASYONU Stronghold o/o6 60mg Selamectin, Stronghold o/o12120mg Selamectin ic;erir. ENDiKASYONLARI Stronghold topikal damlatma c;ozeltisi, 6 haftal1ktan bOyOk kopek ve kedilerde pire enfestasyonlanmn, ergin pirelere ve pire larva ve yumurtalanna etkinlik gostermek suretiyle tedavi edilmesine ve uzun sOreli onlenmesine, pireye bagll allerjik dermatitis'in tedavisi ve onlenmesine, Dirofilaria immitis'e bagll Kalp nematodiasis'inin (Heartworm) onlenmesine, kulak uyuzunun (otodectes cynotis enfestasyonu) tedavisi ve onlenmesine, bit enfestasyonlarmm (Felicola subrostratus, Trichodectes canis) tedavisine, kopeklerde sarkoptik uyuzun (Sarcoptes scabiei enfestasyonu) tedavisi ve onlenmesine, kedilerde kancall kurtlar (Ancylostoma tubaeformae) ve Askaridlerin (Toxocara cati) neden oldugu Ancylostomiasis ve Ascaridiasis'in tedavisi ve onlenmesine, kopeklerde Askaridlerin (Toxocara canis) neden oldugu Ascaridiasis'in tedavisi ve onlenmesine, di~i kopek ve kedilerin tedavisi ile yavrulann pire enfestasyonlanndan (Ctenocephalides spp.) korunmas1na endikedir. UYGULAMA 'EKLi VE DOZU Stronghold'un dozu her kilogram vOcut ag1rlig1 ic;in minimum 6 mg'd1r. Stronghold topikal damlatma c;ozeltisi (%12 ve o/o6 topikal spot on soiOsyon) degi~ik ag1rllktaki kedi ve kopeklerde gerekli dozun verilmesini saglamak i<;in, 0.25, 0.5, 0,75, 1 ve 2 ml hacimli tek dozluk tOplerde haz1rlanm1~tlr. Stronghold topikal damlatma c;ozeltisi iki omuz aras1nda, boynun ba~lang1<; k1smmdaki deriye topikal olarak uygulamr. UYARILAR Bu OrO nOn kedilerde kullamm1 nadir olarak uygulama bolgesinde hafif seyirli ve gec;ici toy dokülmesine neden olabilir. TOy dokOimesi normal olarak kendiliginden dOzelir, ancak baz1 durumlarda semptomatik tedavi gerekebilir. Altl haftahktan kO~Ok hayvanlarda kullan1lmamahd1r. Kullanmadan once veteriner hekime dam~1lmahd1r. ila~ goz ile temas ederse, goz vakit ge~irmeden bol suyla y1kanmahd1r. Yamc1d1r. 

Stronghold 2.6-5 Kg Köpekler İçin Damla 30mgx3 Pipet

Stok kodu: str2.5-5
1.400,00₺ Normal Fiyat
1.300,00₺İndirimli Fiyat
    bottom of page